Linkovi

Hrvatski linkovi
 • www.hsuti.hr - HSUTI (Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida)
 • www.hupt.hr - HUPT (Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara)
 • www.hvidra.hr - HVIDRA (Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata)
 • www.uspih.hr - USPIH (Udruga za svekoliku pomoć invalidima Hrvatske)
 • www.ddcptiv.hr - Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina
 • free-ka.hinet.hr/dicpditi/ - Udruga invalida dječje i cerebralne paralize, distrofičara i tjelesnih invalida grada Karlovca
 • didm.dacom.hr - Društvo invalida Donji Miholjac
 • www.hinet.hr/dicidpos - Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek
 • www.utit.hinet.hr - Udruga tjelesnih invalida TOMS (Trogira, Okruga, Marine i Segeta)
 • uirb.dacom.hr - Udruge invalida rada Belišće
 • www.inet.hr/~udrugadi/ - Udruga distrofičara i ostalih tjelesnih invalida Vukovarsko-srijemske županije
 • www.krila.hr - Krila, udruga za terapijsko jahanje

  Strani linkovi
 • www.lolstoel.nl

  On-Line časopisi
 • www.sbnet.hr/ezc/zvjezdica/ - Zvjezdica, glasilo Udruge distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Slavonski brod
 • www.cebeef.com - Forum,das Online-Magazin für Behinderte
 • www.newmobility.com - New Mobility Magazine
 • www.paralinks.net - Paralinks, The Worlds Wheelchair Culture, The electronic Magazine for People with Spinal Cord Injury
 • www.wemedia.com - WeMedia
 • www.wheelweb.com - Wheelweb, Spinal Cord Injury Resource